PRO801-QS 1KVA - Master II Series (1P/1P) - Tower - Standard Models - 1KVA to 10KVA
PRO801-QS 1KVA - Master II Series (1P/1P) - Tower - Standard Models - 1KVA to 10KVA

PRO801-QS 1KVA - Master II Series (1P/1P) - Tower - Standard Models - 1KVA to 10KVA

PROLINK

The Master II Series (1P/1P) Tower Type is a new UPS system series that uses using true online double-conversion technology to provide protection for critical loads such as sensitive networks, small computer centres, servers, medical equipment, telecom applications as well as industrial applications.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại

(8428) 38 977892

Hotline

0909 26 3773

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

OK!
Vui lòng nhập tên.
OK!
Vui lòng nhập điện thoại.
OK!
Vui lòng nhập email hợp lệ.
OK!
Vui lòng nhập tiêu đề.
OK!
Vui lòng nhập nội dung.

* Các trường có dấu sao (*) là bắt buộc.