PRO 600-S/L SERIES - Giant Series (1P/1P) - Tower - 6KVA to 10KVA
PRO 600-S/L SERIES - Giant Series (1P/1P) - Tower - 6KVA to 10KVA

PRO 600-S/L SERIES - Giant Series (1P/1P) - Tower - 6KVA to 10KVA

PROLINK

The Giant Series (1P/1P) is a true online double conversion UPS system that uses Galvanic Isolation design to withstand all kinds of loads.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại

(8428) 38 977892

Hotline

0909 26 3773

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

OK!
Vui lòng nhập tên.
OK!
Vui lòng nhập điện thoại.
OK!
Vui lòng nhập email hợp lệ.
OK!
Vui lòng nhập tiêu đề.
OK!
Vui lòng nhập nội dung.

* Các trường có dấu sao (*) là bắt buộc.