PRO801-HRL - Master II Series (1P/1P) Lithium-ion Battery - Rack/ Tower - Long Run Models -1KVA to 3KVA
PRO801-HRL - Master II Series (1P/1P) Lithium-ion Battery - Rack/ Tower - Long Run Models -1KVA to 3KVA

PRO801-HRL - Master II Series (1P/1P) Lithium-ion Battery - Rack/ Tower - Long Run Models -1KVA to 3KVA

PROLINK

Master II Series (1P/1P) Rack/Tower Type is a true online double conversion single phase UPS system which is designed to be used with Lithium-ion battery packs. With external Lithium-ion battery packs, UPS can provide longer backup for the connecting critical loads.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại

(8428) 38 977892

Hotline

0909 26 3773

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

OK!
Vui lòng nhập tên.
OK!
Vui lòng nhập điện thoại.
OK!
Vui lòng nhập email hợp lệ.
OK!
Vui lòng nhập tiêu đề.
OK!
Vui lòng nhập nội dung.

* Các trường có dấu sao (*) là bắt buộc.