PHÂN VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN ĐỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trung Nam cung cấp, triển khai hệ thống mạng Data-Wifi, UPS, âm thanh thông báo, IP camera cho toàn Dự án.

PHÂN VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN ĐỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
 • Tiến độ

  Đã hoàn thành

 • Ngày bắt đầu

  05/03/2023

 • Ngày hoàn thành

  30/06/2023

 • Địa chỉ

  84/9 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh