Lavita Charm Thủ Đức

Trung Nam triển khai cung cấp lắp đặt hệ thống camera Provision-ISR và hệ thống âm thanh di tản Bosch

Lavita Charm Thủ Đức
 • Tiến độ

  Đã hoàn thành

 • Ngày bắt đầu

  01/08/2021

 • Ngày hoàn thành

  02/07/2022

 • Địa chỉ

  Số 01, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh