Dự án Đại học Việt Đức

Trung Nam cung cấp, lắp đặt triển khai hệ thống Âm thanh thông báo di tản kỹ thuật số Praesideo IP Bosch cho toàn Dự án

Dự án Đại học Việt Đức
 • Tiến độ

  Đã hoàn thành

 • Ngày bắt đầu

  02/09/2020

 • Ngày hoàn thành

  02/11/2020

 • Địa chỉ

  Khu Đô thị Ecolakes, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương