Dự án Bệnh viện Bình Dân

Tiếp bước thành công của Bệnh viện Hạnh Phúc, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Bệnh viện Sante. Tổng thầu giao trọng trách thực hiện tư vấn, thiết kế, triển khai Full hệ điện nhẹ và Data Center, wifi, UPS lưu trữ cho toàn Dự án Bệnh Viện Bình Dân.

Dự án Bệnh viện Bình Dân
  • Tiến độ

    Đang thực hiện

  • Địa chỉ

    371 Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Các dự án khác

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN Xem

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN

Dự án Legacy Central Xem

Dự án Legacy Central