Dự án Legacy Central

Trung Nam cung cấp, triển khai gói hệ thống kết nối IP camera, UPS cho toàn Dự án.

Dự án Legacy Central
  • Tiến độ

    Đang thực hiện

  • Địa chỉ

    Thuận Giao 25, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Các dự án khác

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN Xem

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN