tab_support
0909 26 3773
 

Tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thứ bảy, 18/03/2017, 10:16 GMT+7
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG 2017 Tuyển 02 Nhân viên Kế toán tổng hợp (HS: 30/05/2017) Tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh & Dự án: (HS: 30/05/2017) Tuyển 05 Nhân viên Kỹ thuật (HS: 30/05/2017)Các tin đã đưa ngày :