tab_support
0909 26 3773
I2-320IPS-28

I2-320IPS-28

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
NVR8-32800F (1U)

NVR8-32800F (1U)

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
Z6-32IPE-4(IR)- DDA Analytics with Auto-Tracking Face Recognition Analytics

Z6-32IPE-4(IR)- DDA Analytics with Auto-Tracking Face Recognition Analytics

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
PoES-24380GCL+2SFP - 24 Port Giga PoE Switch

PoES-24380GCL+2SFP - 24 Port Giga PoE Switch

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
NVR8-8200FA

NVR8-8200FA

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
NVR8-16400F(1U)

NVR8-16400F(1U)

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
NVR8-128RT (3U) - 128CH 8MP NVR

NVR8-128RT (3U) - 128CH 8MP NVR

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
Camera IP Dome - DI-340IPE-MVF

Camera IP Dome - DI-340IPE-MVF

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
NVR8-32800RFA(2U) - 32CH 8MP PoE Face Recognition NVR

NVR8-32800RFA(2U) - 32CH 8MP PoE Face Recognition NVR

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
DI-250AEVF - 30M IR Vari-Focal Bullet

DI-250AEVF - 30M IR Vari-Focal Bullet

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
IP-Key01 - PTZ Hybrid Controller

IP-Key01 - PTZ Hybrid Controller

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
TW-320FR-MVF2

TW-320FR-MVF2

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
DW-320FR-MVF2

DW-320FR-MVF2

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 thánh
DI-320IPS-VF

DI-320IPS-VF

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
DI-320IPS-28

DI-320IPS-28

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
IP camera Dome - DAI-340IPE-MVF

IP camera Dome - DAI-340IPE-MVF

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
IP camera I4-340IPE-MVF - 40M IR Motorized VF Bullet

IP camera I4-340IPE-MVF - 40M IR Motorized VF Bullet

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
I6-320LPR-MVF1

I6-320LPR-MVF1

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
NVR8-641600R (2U) - 64CH 8MP NVR

NVR8-641600R (2U) - 64CH 8MP NVR

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
NVR5-4100X+(MM)

NVR5-4100X+(MM)

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
EC-001

EC-001

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
DAI-320IPE-28

DAI-320IPE-28

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
DI-320IPE-28

DI-320IPE-28

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
DMA-320IPE-28

DMA-320IPE-28

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng
I4-320IPS-VF

I4-320IPS-VF

Xuất xứ : Israel/China
Bảo hành : 12 tháng

N-Mini 2 Active Network Integrated Reader controller

N-Mini 2 Active Network Integrated Reader controller

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Active Network Integrated Reader controller

Active Network Integrated Reader controller

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
N5400 - Active Network Control Panel

N5400 - Active Network Control Panel

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
N5200 - Active Network Control Panel

N5200 - Active Network Control Panel

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
N5100 - Active Network Control Panel

N5100 - Active Network Control Panel

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Elevator Control Panel - L3800

Elevator Control Panel - L3800

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Software VMS - ABUS

Software VMS - ABUS

Xuất xứ : Đức
Bảo hành : 12 tháng
AY-J12 - Mini Mullion Proximity Reader

AY-J12 - Mini Mullion Proximity Reader

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng

Bàn phím mở rộng 7 phím cho bàn gọi - LBB1957/00

Bàn phím mở rộng 7 phím cho bàn gọi - LBB1957/00

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
32-channel NVR 360 Mbit (200/160)

32-channel NVR 360 Mbit (200/160)

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Bàn gọi - LBB1956/00

Bàn gọi - LBB1956/00

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Loa nén gắn tường 15W - LBC3470/00

Loa nén gắn tường 15W - LBC3470/00

Xuất xứ : Đức - Đài Loan
Bảo hành : 12 tháng
Loa âm trần 6W - LHM0606/10

Loa âm trần 6W - LHM0606/10

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Bộ điều khiền trung tâm 6 vùng 240W - LBB1990/00

Bộ điều khiền trung tâm 6 vùng 240W - LBB1990/00

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Bộ định tuyến mở rộng 6 vùng - BB1992/00

Bộ định tuyến mở rộng 6 vùng - BB1992/00

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Amplifier 480W Bộ khuyến đại công suất 480W

Amplifier 480W Bộ khuyến đại công suất 480W

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng

E15

E15

Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 tháng
E5C

E5C

Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 tháng
E5.

E5.

Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 tháng
K6.

K6.

Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 tháng
K2.

K2.

Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 tháng
K1.

K1.

Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 tháng
A2C

A2C

Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 tháng
A7.

A7.

Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 tháng
A7X

A7X

Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 tháng

Chưa có sản phẩm nào

Chưa có sản phẩm nào

Chưa có sản phẩm nào

Chưa có sản phẩm nào

Chưa có sản phẩm nào