tab_support
0909 26 3773 0933 84 8728
Hệ thống camera an ninh
Outdoor IP Tube IR 1080p (3 – 9 mm)

Outdoor IP Tube IR 1080p (3 – 9 mm)

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Software VMS - ABUS

Software VMS - ABUS

Xuất xứ : Đức
Bảo hành : 12 tháng
32-channel NVR 360 Mbit (200/160)

32-channel NVR 360 Mbit (200/160)

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Outdoor IP PTZ IR Ultra Low-Light 23X 1080P

Outdoor IP PTZ IR Ultra Low-Light 23X 1080P

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Dome IR Ultra Low-Light 1080P

Dome IR Ultra Low-Light 1080P

Xuất xứ : Đức-Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Outdoor IP Tube IR Ultra Low-Light 1080P

Outdoor IP Tube IR Ultra Low-Light 1080P

Xuất xứ : Đức - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng

Auto Focus Outdoor Bullet IR IP Camera

Auto Focus Outdoor Bullet IR IP Camera

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
AiM - Server Data Storage

AiM - Server Data Storage

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
IP camera Outdoor, 2MP, Auto Focus Lens

IP camera Outdoor, 2MP, Auto Focus Lens

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
IP camera Indoor, 2MP, 10X Optical Zoom

IP camera Indoor, 2MP, 10X Optical Zoom

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
IP camera Indoor, 2MP, 30X Optical Zoom

IP camera Indoor, 2MP, 30X Optical Zoom

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
IP camera  Dome Indoor, 2MP

IP camera Dome Indoor, 2MP

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
IP camera  Dome Indoor, 2MP

IP camera Dome Indoor, 2MP

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
IP camera Dome Indoor, 2MP

IP camera Dome Indoor, 2MP

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
NVR - Network Video Recorder

NVR - Network Video Recorder

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
IP camera, 2MP Outdoor 30X Optical Zoom

IP camera, 2MP Outdoor 30X Optical Zoom

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
IP camera Outdoor, 2MP

IP camera Outdoor, 2MP

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
PoE Network Switch

PoE Network Switch

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
Net Keyboard

Net Keyboard

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
IP camera  Dome Indoor, 2MP, 360w

IP camera Dome Indoor, 2MP, 360w

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng

H.265/264 Network Camera - TN-P4230S12R

H.265/264 Network Camera - TN-P4230S12R

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
H.265/264 Network Camera - TN-P2230S12R

H.265/264 Network Camera - TN-P2230S12R

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
H.265/264 Network Camera - TN-D32032R

H.265/264 Network Camera - TN-D32032R

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
H.265/264 Network Camera - TN-B2212K2R

H.265/264 Network Camera - TN-B2212K2R

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Full HD Camera - TR-B222R

Full HD Camera - TR-B222R

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Full HD Camera - TR-D222R

Full HD Camera - TR-D222R

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Ultra-HD Network Camera -TN-B8003

Ultra-HD Network Camera -TN-B8003

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Ultra-HD Network Camera - TN-B8023IR

Ultra-HD Network Camera - TN-B8023IR

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Ultra-HD Network Camera - TN-B812S23

Ultra-HD Network Camera - TN-B812S23

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Network Video Recoder - TNVR-6430

Network Video Recoder - TNVR-6430

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Video Management Software - TVMS

Video Management Software - TVMS

Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng

Chưa có sản phẩm nào

5MP IR Bullet Network Camera - NCR368

5MP IR Bullet Network Camera - NCR368

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
3MP Mini Outdoor IR Dome Network Camera - NOD316

3MP Mini Outdoor IR Dome Network Camera - NOD316

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
3MP IR Bullet Network Camera - NCR366

3MP IR Bullet Network Camera - NCR366

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
5MP Indoor IR Dome Network Camera - NID318

5MP Indoor IR Dome Network Camera - NID318

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
5MP Outdoor IR Dome Network Camera - NOD398

5MP Outdoor IR Dome Network Camera - NOD398

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
​3MP Mini Dome Network Camera - UFD305

​3MP Mini Dome Network Camera - UFD305

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
3MP Indoor Dome Network Camera - NID335

3MP Indoor Dome Network Camera - NID335

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
2MP Fixed Network Box Camera - NCB752

2MP Fixed Network Box Camera - NCB752

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
3MP 180X PTZ Dome Network Camera - SPD970

3MP 180X PTZ Dome Network Camera - SPD970

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
3MP Indoor PTZ Dome Network Camera - PTZ900

3MP Indoor PTZ Dome Network Camera - PTZ900

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
3MP Speed Dome Network Camera - SPD983

3MP Speed Dome Network Camera - SPD983

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
2MP Bullet LPR/ANPR Network Camera - LPR610

2MP Bullet LPR/ANPR Network Camera - LPR610

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
2MP Bullet LPR/ANPR Network Camera - LPR615

2MP Bullet LPR/ANPR Network Camera - LPR615

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
5MP - 25CH Embedded NVR - NVR208-025

5MP - 25CH Embedded NVR - NVR208-025

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
5MP 16CH Embedded NVR - NVR206-016

5MP 16CH Embedded NVR - NVR206-016

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng
Controller 3-axis joystick

Controller 3-axis joystick

Xuất xứ : Taiwan
Bảo hành : 12 tháng

Chưa có sản phẩm nào