tab_support
0909 26 3773 0933 84 8728
Hệ thống kiểm soát ra vào
Contactless exit Button

Contactless exit Button

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
N-Mini 2 Active Network Integrated Reader controller

N-Mini 2 Active Network Integrated Reader controller

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Active Network Integrated Reader controller

Active Network Integrated Reader controller

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
N5400 - Active Network Control Panel

N5400 - Active Network Control Panel

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
N5200 - Active Network Control Panel

N5200 - Active Network Control Panel

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
N5100 - Active Network Control Panel

N5100 - Active Network Control Panel

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Elevator Control Panel - L3800

Elevator Control Panel - L3800

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
AY-J12 - Mini Mullion Proximity Reader

AY-J12 - Mini Mullion Proximity Reader

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Platform 1 Professional Software

Platform 1 Professional Software

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
HIO - Hybrid Input/Output Control Panel

HIO - Hybrid Input/Output Control Panel

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Mifare Slender Reader

Mifare Slender Reader

Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng

P7 - PoE-Touch Fingerprint and RFID Access Control

P7 - PoE-Touch Fingerprint and RFID Access Control

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
T5 PRO - Fingerprint & RFID Access Control

T5 PRO - Fingerprint & RFID Access Control

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
T60 - Fingerprint Access Control

T60 - Fingerprint Access Control

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
M3 - Outdoor RFID Access Controller

M3 - Outdoor RFID Access Controller

Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng

Chưa có sản phẩm nào

Chưa có sản phẩm nào

Chưa có sản phẩm nào