tab_support
0909 26 3773

Điện thoại khách sạn GHP620W/ GHP621W

Ecatalogue

Điện thoại khách sạn GHP620W/ GHP621W

 

  • Điện thoại khách sạn
  • Tích hơp WIFI
  • 2 tài khoản sip, 2 Line
  • GDMS: Quản lý qua Cloud
  • Hội nghị âm thanh 3 bên
  • Nguồn: Adapter nguồn cổng Type-C
  • Tùy chỉnh logo và thông tin khách sạn
  • Tương thích với các thiết bị trợ thình (HAC)
  • Bảo mật cấp độ doanh nghiệp, khởi động boot an toàn…