tab_support
0909 26 3773
 

Dịch vụ lắp đặt hệ thống

 

Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi được huấn luyện chu đáo về từng hệ thống của từng Hãng sản xuất, sẵn sàng đảm đương công việc lắp đặt hệ thống tại hiện trường, lập trình hệ thống sao cho hoạt động thích hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư và hướng dẫn việc vận hành hệ thống cho người có trách nhiệm tại chỗ.