tab_support
0909 26 3773 0933 84 8728

Camera KEDACOM

IPC425-E230-NL 2.0MP HD 30X Network Laser Speed Dome Camera

IPC425-E230-NL 2.0MP HD 30X Network Laser Speed Dome Camera

Xuất xứ : Singapore - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
IPC425-E230-N 2.0MP HD 30X Ultra WDR Network IR Speed Dome Camera

IPC425-E230-N 2.0MP HD 30X Ultra WDR Network IR Speed Dome Camera

Xuất xứ : Singapore - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
IPC421-E120-N1 2.0MP HD 20x Network Outdoor Speed Dome Camera

IPC421-E120-N1 2.0MP HD 20x Network Outdoor Speed Dome Camera

Xuất xứ : Singapore - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
IPC421-E230-N0 2.0MP HD 30X Ultra WDR Network Indoor Speed Dome Camera

IPC421-E230-N0 2.0MP HD 30X Ultra WDR Network Indoor Speed Dome Camera

Xuất xứ : Singapore - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
IPC421-E020-N0 2.0MP HD 20X Network Indoor Speed Dome Camera

IPC421-E020-N0 2.0MP HD 20X Network Indoor Speed Dome Camera

Xuất xứ : Singapore - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
IPC2250-AN 2.0MP HD Network Varifocal IR Bullet Camera

IPC2250-AN 2.0MP HD Network Varifocal IR Bullet Camera

Xuất xứ : Singapore - Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng