tab_support
0909 26 3773
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH

 

Trung Nam cung cấp, triển khai, lắp đặt hệ thống: Âm thanh thông báo, Âm thanh hội trường, Âm thanh hội nghị (Bosch), hệ thống Truyền hình hội nghị cho toàn Dự án.

Các dự án khác
    Chưa có dự án cùng loại nào