tab_support
0909 26 3773
 

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU HÀ NỘI

 

Trung Nam cung cấp, triển khai, lắp đặt hệ thống: Camera quan sát, Âm thanh thông báo, hệ thống mạng Data, Firewall, Wifi, IP ... cho toàn Dự án.