tab_support
0909 26 3773 0933 84 8728
 

Habitat Binh Duong

 

Trung Nam cung cấp, triển khai hệ thống IP Camera an ninh, Hệ thống Âm thanh thông báo, hệ thống chuyển mạch, siwtch, mạng Data, truyền hình cáp, tổng đài nội bộ, wifi cho 2 khối chung cư & Nhà điều hành.